PROGRAMUL 4
“Parteneriate in domeniile prioritare”


PLANUL NATIONAL PENTRU
CERCETARE - DEZVOLTARE SI INOVARE
2007 - 2013


Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 475/ 2007, pentru perioada 2007-2013, reprezinta principalul instrument prin care Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), implementeaza Strategia Nationala pentru CDI.

Scopul Programului 4 este de a crea conditii pentru o mai buna colaborare între diferitele entitati de cercetare-dezvoltare si inovare, agenti economici si/sau unitati ale administratiei publice in vederea solutionarii problemelor identificate.

Obiectivul general il reprezinta cresterea competitivitatii CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare, concretizate în tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare.
Implementarea si realizarea obiectivelor propuse in Programul 4 – Parteneriate in domenii prioritare se va face prin urmatoarele tipuri de proiecte:

  • Proiecte complexe - PC;
  • Proiecte complexe de anvergura - PC-A
Programul este structurat pe noua directii de cercetare:

1. Tehnologia Informatiei si Comunicatii;
2. Energie;
3. Mediu;
4. Sanatate;
5. Agricultura, siguranta si securitate alimentara;
6. Biotehnologii;
7. Materiale, procese si produse inovative;
8. Spatiu si securitate;
9. Cercetare socio-economica si umanista.

Prezentarea completa a Programului 4 - Parteneriate este disponibila aici.