<< Lista proiectelor
Detalii Proiect - 3737
Nr Contract :
91027
Titlu proiectului :
Perioade cheie ale istoriei vechi pe Valea Buzaului
Acronimul proiectului :
 ISTVB
Arie tematica :
IX - Cercetare socio-economica si umanista
Rezumatul proiectului :
Valea Buzaului a reprezentat de-a lungul mileniilor unul din cele mai importante habitate umane. Conditiile geografice si resursele subsolului au favorizat dezvoltarea unor importante civilizatii ce au influentat decisiv evolutia istorica a spatiului carpatic si cel al Dunarii de Jos. Totusi, lipsa unei strategii unitare, insuficienta fondurilor ori a unor colective de cercetare puternice, interdisciplinare, a făcut ca multe situri arheologice sa nu poata fi cercetate, deci o serie de probleme cheie ale evolutiei istorice sa nu fie cunoscute si evidentiate la justa lor valoare. Prin tema de cercetare propusa de prezentul proiect vor fi reluate, intr-un context interdisciplinar, probleme complexe ale istorie vechi a vaii Buzaului, probleme care isi gasesc insa corespondent si sincronisme in aspecte controversate ale istoriei Romaniei. Vor fi investigate in mod direct importante situri arheologice multistratificate amplasate de-a lungul vaii Buzaului. Recursul la cele mai noi abordări teoretice din domeniul arheologiei, istoriei si al stiintelor sociale in asociere cu o intensa utilizare a tehnologiilor si echipamentelor ultramoderne permit o abordare complexa a cercetării si o valorificare superioară a rezultatelor. Proiectul de cercetare propus are o importanta dimensiune sociala adresata comunitatilor umane actuale din regiunea cercetata. Investigarea patrimoniului cultural va implica comunitătile locale in protejarea monumentelor si in dezvoltarea turismului, iar prin evenimentele ce vor fi organizate proiectul propus va contribui la o mai bună cunoastere a istoriei si traditiilor culturale de catre locuitorii vaii Buzaului. Proiectul va fi derulat de un consortiu format din doua prestigioase institutii publice si o echipă de cercetare din mediul privat. Abordari cheie: cercetarea non-invaziva, teledetectia, arheologia experimentala, cuantificarea si diseminarea rezultatelor. Grupurile tinta: mediul stiintic, autoritatile centrale si locale, tineri, cetateni.
Durata proiectului(in luni) :
36
Data inceperii :
18/09/2007
Data finalizarii :
18/09/2010
Valoarea totala a proiectului :
2625350
Valoarea finantarii de la bugetul de stat :
2483200
Directorul de proiect :
dr. Sirbu Valeriu
Adresa e-mail a directorului de proiect :
valeriu_sirbu@yahoo.co.uk
Institutia coordonatoare :
Muzeul Brailei
Parteneri (denumire institutie) :
1.Museul Judetean Buzau
2.SC Digital Domain SRL
Pagina web a proiectului :
http://istvb.net4u.ro/(c) 2007 cnmp