CEEX M1

 

Proiectele monitorizate in cadrul CEEX M1 - Infosoc sunt proiecte acceptate la finantare in urma competitiilor 2005-2006 ale Programului CEEX - "Cercetare de Excelenta", Modulul 1 - "Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Complexe", aria tematica "tehnologii informationale si de comunicatii".

 

Scop

Proiectele de cercetare-dezvoltare complexe urmaresc atingerea unor obiective strategice in dezvoltarea stiintei si a tehnologiilor de varf, prin:
- concentrarea unei mase critice de resurse umane si materiale de inalta valoare in domeniile vizate;
- racordarea la prioritatile, obiectivele si activitatile specifice ariei europene de cercetare, in domeniile respective.

Obiective generale

- cresterea capacitatii sistemului CDI din Romania de a acumula cunostinte, rezultate si experienta de prim rang in domenii stiintifice si tehnologice de varf si de a le difuza si transfera catre mediul economic si social intern pentru cresterea competitivitatii acestuia;
- concentrarea si valorificarea optima a potentialului stiintific si tehnologic de inalt nivel existent in Romania;
- sprijinirea formarii, dezvoltarea, integrarea si consolidarea in domeniile vizate a unor retele de cercetare a caror activitate atinge nivelul de excelenta, recunoscut conform normelor internationale;
- accelerarea procesului de aliniere si integrare tehnologica a agentilor economici, conform cerintelor si reglementarilor Uniunii Europene;
- cresterea capacitatii Romaniei de a asigura parteneri performanti in programele de colaborare stiintifica si tehnica si in aliantele tehnologice internationale;
- integrarea si consolidarea retelelor de institutii CD in domeniile vizate.

Obiective specifice

Proiectele din aceasta categorie sustin activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica de mare complexitate, care pot include cercetare fundamentala, aplicativa si de nivel precompetitiv si care sunt desfasurate in comun de consortii/ retele reprezentative la nivel national pentru domeniile S/T specifice serviciilor si tehnologiilor de varf, urmarind:
  • integrarea, cresterea calitatii si a nivelului de performanta al activitatilor CD desfasurate in cadrul consortiului;
  • dezvoltarea parteneriatului de lunga durata intre institutiile participante, inclusiv a celui de tip public-privat;
  • dezvoltarea echilibrata a activitatilor si a infrastructurii de cercetare-dezvoltare, urmarind eliminarea disparitatilor pe plan intern, dintre regiunile de dezvoltare economica.
In acest sens, proiectele vor fi realizate de consortii/ retele de institutii si organisme, recunoscute si active la nivel international, care pot asigura competenta S/T de referinta in domeniile vizate si care cuprind:
  • institute si centre de cercetare si departamente de profil din universitati, recunoscute pentru calitatea si complexitatea activitatilor de cercetare desfasurate si a rezultatelor obtinute in domeniile S/T vizate;
  • firme/ asociatii de firme din sectorul public sau privat, cu capacitate de cercetare recunoscuta si specializate in domeniile S/T respective.
De asemenea, in cadrul proiectelor complexe va fi incurajata participarea tinerilor cercetatori care desfasoara lucrari de masterat, doctorat sau post-doctorat in ariile tematice S/T specifice proiectului.

In acelasi timp proiectele CD complexe urmaresc dezvoltarea pe plan intern a unor baze materiale de cercetare puternice, care sa asigure dotarile si instalatiile de inalt nivel tehnic necesare pentru dezvoltarea in domeniile S/T specifice serviciilor si tehnologiilor de varf.
Proiectele vor prevedea realizarea unor retele tehnologice sau servicii S/T integrate, corespunzatoare ariilor tematice/ domeniilor specificate. Retelele tehnologice trebuie sa permita integrarea in platformele tehnologice similare la nivel European.
In acest sens, proiectele sustin procurarea de tehnologii, echipamente, aparatura si instalatii de inalta performanta, urmarind:
  • dezvoltarea coerenta a bazelor de cercetare de care dispun institutiile participante;
  • integrarea bazelor de cercetare, astfel incat sa devina de referinta pentru ariile tematice/ domeniile specificate.