CEEX M3 - Promovare

 

Proiectele monitorizate in cadrul CEEX M3 - Promovare sunt proiecte acceptate la finantare in urma competitiilor 2005-2006 ale Programului CEEX - "Cercetare de Excelenta", Modulul 3- "Proiecte de promovare a participarii la programele europene si internationale de cercetare".

 

Scop

Proiectele din aceasta categorie urmaresc cresterea vizibilitatii internationale a comunitatii stiintifice, precum si a programelor de cercetare din tara noastra, în scopul cresterii gradului de corelare si integrare în programele europene si internationale de cercetare.

Obiective generale

Promovarea participarii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din România la programele europene si internationale de cercetare si racordarea la aria europeana de cercetare, inclusiv integrarea în platformele tehnologice la nivel european.

Obiective si activitati specifice

Proiectele din aceasta categorie sustin activitati de sprijin pentru dezvoltarea partneriatului S/T dintre echipele, institutiile si retelele de cercetare din România si structurile de cercetare similare din spatiul european. Principalul obiectiv urmarit este cel de întarire a colaborarii S/T pe termen lung, în cadrul ariei tematice/ domeniilor de cercetare specifice, pentru a permite:

 • dezvoltarea retelelor la nivel european în ariile tematice/ domeniile respective;
 • corelarea programelor nationale specifice, din tarile partenere, inclusiv în privinta difuzarii, diseminarii si transferului de rezultate si cunostinte S/T;
 • extinderea activitatilor CD desfasurate în comun, inclusiv pregatirea de proiecte comune la viitorul Program Cadru 7 al UE.

În acest sens, proiectele vor preciza atât obiectivele, cât si modalitatile specifice de dezvoltare a parteneriatelor S/T si vor prezenta planuri de realizare, care vor cuprinde seturi de activitati din urmatoarele categorii:

 • punerea în valoare a competentelor si potentialului de cercetare existent, prin:
  • vizite de lucru ale unor personalitati stiintifice si cercetatori de mare valoare (cu suportarea costurilor de diurna si cazare);
  • participarea la sesiuni de pregatire a propunerilor de proiecte pentru programe europene si internationale;
  • schimb de personal, de rezultate si de experienta în domeniile S/T de profil;
  • vizite si stagii de formare, de cercetare sau de predare, etc;
 • organizarea de manifestari stiintifice si promotionale, cu participanti de înalt prestigiu din comunitatea stiintifica recunoscuta pe plan international;
 • organizare/ participare la activitati suport în vederea integrarii în proiecte de tip ERA-Net sau în alte initiative de corelare a programelor nationale de cercetare, precum si în platforme tehnologice europene.